☰ רעננה      
מחאה נגד היטל התיעול ברעננה


ישיבת מועצת רעננה בנושא היטל תיעול - חובה לראות עד הסוף

מחאת תושבי רעננה נגד היטל תיעול - 2

מחאת תושבי רעננה נגד היטל תיעול - 3

מחאת תושבי רעננה נגד היטל תיעול - 4

להלן תוכן העצומה שהופצה באינטרנט:

רעננים יקרים,

בימים אלה מופצים לתושבי רעננה חשבונות לתשלום של היטל תיעול.

אנו חברי המועצה החתומים מטה, ניר קריטסל וחיים ברוידא, התנגדנו בישיבת המועצה להיטל זה.

אנו דורשים בשימכם את ביטולו המיידי של היטל התיעול מהסיבות הבאות :
1. חלק נכבד מאד מהוצאות התיעול מתוכננות לשכונת נווה זמר. לשם כך, יש היטלים ייעודיים על קרקעות השכונה החדשה ואין סיבה שתושבי העיר כולה יממנו את השכונה החדשה, כאשר יש לכך מקורות.

2. נהפוך הוא, שכונת נווה זמר תותיר יתרות גדולות של תקציבי פיתוח שצריכים להיות מופנים לשיפור תשתיות ולפיתוח מוסדות בכל העיר כולה.

3. בימים בהם נכנס כסף רב מהשכונה הנבנית, אין לרעננה בעיה בתקציבים אלה.

4. בימים בהם יוקר המחיה בשיא, אין זה הזמן להטיל עול כלכלי נוסף על התושבים.

5. הדיון במועצת העיר ארך 2.5 דקות וגם הנתונים שהוצגו בו לא היו מדוייקים. לדוגמא הוצג שההיטל יהיה בין 400 ל - 1500 ש"ח לשנה (בכל אחת מהשנים 2015,2016). בפועל תושבים רבים מקבלים חשבונות גבוהים בהרבה מהסכומים האמורים.

לעריית רעננה אין כיום בעיה לממן את ההוצאות הנ"ל. לכן, אין זה הזמן להטיל מס מיותר על תושבי רעננה.

הצטרפו אלינו וחתמו על העצומה.

בברכה,

ניר קריסטל , חיים ברוידא
☰רעננה